Estas son las actividades propuestas para el curso 2023/24.


Aviso Fútbol Sala

ESCUELA DE FUTBOL SALA, COLEGIO SAN PEDRO DE VISMA/ HERCULES FS.

Ya puedes inscribirte al HERCULES ESCUELA FUTSAL.S.P.V. desde este enlace: https://app.cluber.es/clubes/6523ff3ba31cd408389001/portal

DÍA COMIENZO: Martes 10/10/23
DIA TERMINO: Jueves 20/06/24
HORARIOS:
Martes 17.00/ 18.00
Jueves 17.00 / 18.00.
PABELLÓN DEL COLEGIO SAN PEDRO DE VISMA.
PRECIO: 20 € al mes.
Incluye Seguro Deportivo.
Deberán traer cada niño la fotocopia del D.N.I ( si lo tienen) por los dos lados y sino la hoja del libro de familia, y una foto carnet actual.


Horarios das actividades

Educación Infantil

LUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
16:00-17:00Eureka
Inglés
Colorín Colorado
Baile
Judo
Eureka
Inglés
Colorín Colorado
Baile
Judo
Mans que falan
17:00-18:00Xogos Rítmicos
Prepatinaje*
Manitas
Fútbol sala
Xogos Rítmicos
Prepatinaje*
Manitas
Fútbol sala
*Prepatinaje sólo está disponible para 5º y 6º de EI

1º, 2º y 3º de Educación Primaria

LUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
16:00-17:00Robótica
Inglés
Baile 
Judo

Baloncesto
Robótica
Inglés
Baile 
Judo
Baloncesto
Natación***
Mans que falan
Lettering**
17:00-18:00Patinaje
Guitarra**
Fútbol sala
Xenios
Patinaje
Guitarra**
Fútbol sala
Xenios
Natación***
** Guitarra y Lettering sólo se ofrecen a partir de 3º de EP.
*** Natación es EXCLUSIVAMENTE para los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Primaria.

4º, 5º y 6º de Educación Primaria

LUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
16:00-17:00Inglés
Robótica
Baile
Baloncesto
Escape room
Inglés
Robótica
Baile
Baloncesto
Natación***
Escape room
Mans que falan
Lettering
17:00-18:00Patinaje
Guitarra
Judo
Fútbol sala
Escola de maxia
Patinaje
Guitarra
Judo
Fútbol sala
Escola de maxia
Natación***
*** Natación es EXCLUSIVAMENTE para los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Primaria.

Las actividades marcadas en color rojo son las proporcionadas por empresas o clubes deportivos externos, así que no están cubiertas por la beca del comedor en caso de disfrutarla.


Prezos das actividades

Eureka21€/trimestre
Colorín Colorado21€/trimestre
Inglés45€/trimestre
Patinaje21€/trimestre
Manitas21€/trimestre
Mans que falan10,50€/trimestre
Xenios21€/trimestre
Escape room21€/trimestre
Escola de Maxia21€/trimestre
Baile24€/mes
Baloncesto20€/mes
Judo20€/mes
Robótica*32€/mes
Guitarra25€/mes
Lettering16€/mes
Natación (Ayto. A Coruña)53.47€/año
(1h a la semana)
Fútbol sala20 €/mes
Xogos Rítmicos21€/trimestre


Descripción das actividades

EUREKA! Ciencia Divertida
Descubrir a ciencia dunha maneira lúdica e divertida, a través da experimentación e a observación directa do mundo que nos rodea, fomentando a creatividade e o pensamento crítico.

COLORÍN COLORADO. Contacontos
Actividade de contacontos que fomenta o gusto pola lectura á vez que potencia a imaxinación, curiosidade e a creatividade introducíndoos noutros mundos: reais ou fantásticos. Os contos, historias ou poemas permitirán expresarnos oral e corporalmente; inventando e recreando novos contos e personaxes, apropiándonos das palabras e desenvolvendo así valores estéticos e éticos.

MANITAS. Expresión Plástica e Manualidades
Combinación de diferentes artes plásticas desenvolvendo a creatividade e imaxinación así como o potencial artístico de cada neno ou nena á través da manipulación e experimentación con diferentes materiais e técnicas.

MANS QUE FALAN. Lingua de signos. LSE
Actividade lúdica e innovadora deseñada para desenvolver as competencias e habilidades necesarias para afrontar o desafío de falar coas mans.
A aprendizaxe de LSE levase a cabo a través dos xogos, as cancións e as manualidades. Reforza o desenvolvemento das habilidades sociais e comunicativas dos máis pequenos, aumenta a atención, favorecendo a memoria e a discriminación visual, axuda, promove valores como a empatía, o respecto, a normalización, e mellora a psicomotricidade.

Robótica
Plan educativo innovador que desarrolla las capacidades de los alumnos/as a través de las TICs, desarrollando creatividad y competencias clave. Activatech favorece el desarrollo creativo y el pensamiento de los alumnos/as a través de las ciencias de la computación. A través de la programación, robótica, ciencia, diseño 3D y otras herramientas se desarrollan las competencias educativas básicas y la creatividad.

Xogos Rítmicos

Proposta de xogos que teñen coma elementos principais a música, o ritmo e o movemento corporal individual e colectivo (contos musicalizados, bailes
e coreografías grupais, …).

XENIOS. Xogos de Lóxica Matemática
A través da variedade de xogos de lóxica matemática como crebacabezas, ilusións ópticas, parellas, enigmas ou xogos de taboleiro, desenvolveranse habilidades cognitivas como a observación, atención, comprensión, memoria, organización, toma de decisións, xestión emocional e velocidade de pensamento.

ESCAPE ROOM. Pensamento Lóxico Matemático
Xogo baseado no desenvolvemento das habilidades mentais para a solución de enigmas e problemas. Os nenos e nenas traballando en grupo poñerán en xogo a creatividade e o pensamento crítico para ir superando diferentes probas ou retos e así resolver a proba. O obxectivo é saír dunha
sala (pode ser virtual) dentro do contexto e recreación dunha historia, e para iso os xogadores deberán usar todas as súas capacidades intelectuais, creativas e de razoamento deductivo.

ESCOLA DE MAXIA. Ciencia e Maxia
Espertar o interese pola ciencia dunha maneira lúdica e apaixonante como é a maxia, desenvolvendo habilidades mentais e corporais. Aplicar a base do método científico en diferentes procesos, propiciando así unha aprendizaxe significativa do mundo que lles rodea. Resolver problemas de maneira sinxela, crear enigmas, elaborar e ensaiar trucos de maxia tamén desenvolverá ao máximo a creatividade e imaxinación.

Lettering
Los alumnos/as se adentrarán en el arte de dibujar letras. Como actividad artística, contribuye a desarrollar su imaginación y creatividad, mejora su capacidad de concentración… Realizarán diseños y composiciones únicas, aprenderán a decorar jugando con los colores (por ejemplo, degradados), técnicas
(sombreados, efecto 3D…), florituras y adornos.

Guitarra
Los alumnos/as que asistan a la actividad de guitarra se iniciarán en el aprendizaje del lenguaje musical, aprendiendo acordes, el ritmo, trabajando la coordinación… a través de dinámicas que les permitan conocer distintos géneros musicales y poder tocar canciones sencillas a medida que ganen confianza y habilidades con la guitarra.


Inscripción das actividades

Robótica

Guitarra y Lettering

Piscina

Baloncesto

Judo

Baile (enviar inscripción a escolagalegadeteatromusical@gmail.com)

Actividades da Federación de ANPAs (todas as que non están en vermello)

Fútbol sala (Batallador S.D.)