Datos actualizados para o curso 2023/2024 para a actividade de natación:

As prazas se adxudicarán por orden de inscripción.

Condicións

Información para as familias

Talón de pago

Modelo autorización transporte